Nema 34 (86 мм) хибриден стъпков мотор със сферичен винт