Стъпков двигател със затворен цикъл

Стъпковият двигател със затворен цикъл е стъпков двигател, интегриран с енкодер, той може да реализира управление в затворен цикъл чрез използване на обратна връзка за позиция/скорост;може да се използва за замяна на серво мотор.Енкодерът може да бъде интегриран с стъпков двигател с водещ винт, стъпков двигател със сферичен винт, ротационен стъпков двигател и стъпков двигател с кух вал.ThinkerMotion предлага пълна гама стъпкови двигатели със затворен цикъл (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Персонализациите могат да се обработват по заявка, като магнитна спирачка, скоростна кутия и др.