Nema 14 (35 мм) стъпкови двигатели със затворен цикъл