Nema 24 (60 мм) стъпкови двигатели със затворен цикъл