Линеен задвижващ механизъм

Линейният задвижващ механизъм е интеграция на стъпков двигател с водещ/сферичен винт и водеща релса и плъзгач, за да осигури прецизно линейно движение за приложения, които изискват високо прецизно позициониране, като 3D принтер и др. ThinkerMotion предлага 4 размера линеен задвижващ механизъм (NEMA 8, NEMA11 , NEMA14, NEMA17), ходът на водещата релса може да бъде персонализиран по заявка.