Nema 17 (42 мм) стъпкови двигатели със затворен цикъл